english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Seminář: Formy odporu vůči rasismu

Česká republika nyní čelí bezprecedentnímu nárůstu aktivit rasistů. Antirasisté se staví na odpor. Je však také nutná teoretická reflexe antirasistických aktivit, jinými slovy poučit se z minulosti.
Co si můžeme vzít z vizí dvou bojovníků proti rasismu M. L. Kinga a Malcolma X?

Hosté semináře a jejich témata:
Matěj Metelec – Malcom X
Ondřej Lánský – Kwame Ture
Robin Ujfaluši – M.L. King
Karel Veselý – radikální černá hudba
Nina Bosničová – kontext - USA v šedesátých letec

5.2. 19:00 Seminář: Formy odporu vůči rasismu

tranzitdisplay
otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons