english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

KK A2 Napišme něco levicového

Debata rozšiřuje polemiku rozvětvenou do mnoha stran, kterou vyvolal článek Ideologie a literatura redaktorů A2 Jana Bělíčka a Marty Svobodové.

Účast v panelu byla nabídnuta všem stranám sporu. Centrální otázkou panelové diskuze bude především to, na jakých hodnotách je dnes vystavěna česká literární kritika a jak s těmito hodnotami souvisí ideové zakotvení jejich představitelů, případně jak se v kritice projevuje redakční politika různých periodik.

KK A2 Napišme něco levicového
Čtvrtek 12.12. 2013 19:00

tranzitdisplay
otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons