english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

František Lesák „..vidím jen to, co vím“

Texty knihy vznikaly často souběžně s výtvarnými pracemi a autor si s jejich pomocí vyjasňuje metody postupů ve svém uměleckém systému. Ten je sice modelovým světem sám do sebe uzavřeným, ale vykazuje mnoho styčných ploch s okolními světy, ve kterých Lesák nachází inspirační materiál pro umělecké zpracování.

Sochař, konceptuální umělec a vysokoškolský pedagog František Lesák se narodil v roce 1943 v Praze. Po dokončení studia emigroval v roce 1964 do Rakouska a usadil se ve Vídni, kde studium sochařství na Vysoké škole užitých umění dokončil. V roce 1979 byl povolán na Fakultu architektury Technické univerzity ve Vídni, kde působil do roku 2003.

Teoretici umění Marek Pokorný a Tereza Jindrová představí knihu „..vidím jen to, co vím“ za účasti samotného umělce.

František Lesák „..vidím jen to, co vím“
Úterý 10.12. 2013 19:00
---
tranzitdisplay
otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons