english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Pro koho to děláš? (konference o smyslu doprovodných galerijních programů)

„Pro koho to děláš?..když to nikoho nezajímá...“ je nejčastější reakce na snahu edukačních a doprovodných aktivit o prezentaci současného výtvarného umění u nás.

Součástí konference bude diskuze u „kulatého stolu“ nad smyslem doprovodných aktivit, které prezentují současné umění tzv. široké veřejnosti. Mezi pozvanými hosty budou teoretici umění, umělci, pracovníci galerií a zástupci lektorských oddělení.
Ve druhé části konference budou prezentovány vybrané příspěvky pozvaných hostů. Ti budou své názory obhajovat před účastníky debaty a také reagovat na dotazy návštěvníků.

Autory debaty jsou A. Bartlová a O. Horák, moderuje A. Bartlová a J. Kratochvíl.

28.11 17:00-21:00 Pro koho to děláš? (konference o smyslu doprovodných galerijních programů)

tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons