english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Pod vlivem literatury (31.10.-1.11. 2014)

Pod vlivem literatury
31.10. 15:00h

1.Instituce – vývoz a dovoz národní literatury
Jakým způsobem pečují kulturní instituce o „národní“ literaturu? Co je kritériem prezentovatelnosti v zahrahraničí (překlady, granty, stipendijní pobyty)?
Hosté debaty: Viktor Debnár , Tomáš Dimter, Karol Chmel.


19:00h
2.Tvorba kánonu – co je a co není národní literatura?
Funguje dnes něco jako kánon národní literatury? Kdo a jak tento kánon ovlivňuje? Jakým způsobem se na tvorbě kánonu národní literatury podílejí univerzitní a vědecká pracoviště?

Hosté: Petr A. Bílek, J. Trávníček, Tomáš Kubíček, Marie Langerová

1.11.
15:00h
1. Postkomunismus jako faktor formování národní identity
Bavíme-li se o koncepci národní identity, nemůžeme se historické situaci postkomunismu vyhnout. Komunistická minulost či skutečnost přináležitosti k tzv. východnímu bloku je dnes zamlčovanou, vytěsňovanou skutečností, k níž se jen obtížně hlásíme.

Tato minulost je ovšem pevnou součástí naší národní identity, byla výsledkem uplynulých sociálních bojů, které daly vzniknout specifické vizi společenského zřízení.

Hosté: Jaroslav Fiala, Boris Buden, Milena Bartlová, Tereza Stöckelová

19:00h
Konec postkomunismu
Přednáška Borise Budena v Národní technické knihovně (Technická 6, Praha 6)


31.10.-1.11. 2014 Pod vlivem literatury

tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons