english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Avantgarda a levicová politika (konference o současnosti a historii surrealismu)

Konference se věnuje pojmu umělecké avantgardy v celém spektru jeho významů a souvislostí. V prvním panelu bude představena typologie avantgardy v jejím historickém vývoji i v jejím vztahu k levicové politice. Příkladem budou koncepce Karla Teigeho týkající se otázky lidu nebo problému funkcionalistické architektury. Druhý panel obrátí pozornost k tématu dědictví avantgard a možnostem jejich obnovy v dnešních podmínkách. Na tento program naváže přednáškový večer věnovaný základním surrealistickým koncepcím. Konferenci pořádá SOK-Sdružení pro levicovou teorii ve spolupráci s nadací Rosy Luxemburgové.

Program:

První panel:
15:30-17:00
Smysl a cíle uměleckých avantgard ve dvacátém století

Jiří Pechar: Typologie avantgardy
Stefan Segi: Avantgarda a lid v pojetí Karla Teiga
Markéta Holanová: Zábava pro proletáře. Představy české avantgardy o populární kultuře

Moderuje: Michael Hauser

Druhý panel:
17:15-18:45
Lze oživit avantgardu ve dvacátém prvním století?

Roman Kanda: Historické výzvy avantgardy
Jakub Votroubek: Neoavantgarda jako završení avantgardy
Tomáš Hříbek: Karel Teige o architektuře komunismu – Surrealismus, volná láska, funkcionalismus

Moderuje: Ondřej Krochmalný

Třetí panel:
19:00- 21:00

Láska, svoboda, poesie... a realita
(konference o současnosti a historii surrealismu)

První ze tří večerů věnovaných historii i současnosti surrealismu. Přednáškový večer prezentuje současnou situaci základních surrealistické koncepcí a přístupů jak v obecně názorovém smyslu, tak v oblasti výtvarných a literárních projevů. Po hlavním programu následuje diskuze s publikem.

Přednášející: Miloslav Caňko, Jan Gabriel, Šimon Svěrák

22.10. 15:30-21:00 Avantgarda a levicová politika (konference o současnosti a historii surrealismu)

tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Prague 2 

Licence Creative Commons