english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Diskuze D. Vilensky, O. Egorovová: Od Perestrojky k Dialektice sublimního (za účasti skupiny Rafani)

Debata s umělci Dmitryjem Vilenským a Olgou Egorovou, členy kolektivu Co dělat.

Součástí debaty bude prezentace a rozmluva o nedávných aktivitách kolektivu Co dělat. Zároveň se oba aktéři zamyslí nad politikou kolektivní práce, aktualizací levicové teorie a uměleckými metodami práce v post-komunistických podmínkách.

Co dělat, Chto Delat (What is to be done?) je kolektiv umělců, kritiků, filosofů a autorů, který byl založen v roce 2003 v Petrohradě a jehož cílem je sjednocení politické teorie, umění a aktivismu.

Mezi jeho aktivity patří umělecké projekty, semináře, veřejné kampaně, které mohou mít podobu videofilmů, divadelních her, rádio programů, plakátů, nástěnných maleb. Kolektiv od svého založení publikuje rusko-anglické noviny Co dělat.
Debatou budou provázet členové skupiny Rafani.

21.10. 2013 19:00 Diskuze D. Vilensky, O. Egorovová: Od Perestrojky k Dialektice sublimního

tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons