english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Fotograf festival v TD: Přednáška Rudolfa Sikory „Z idealistického zápisníka“

...Sú to body, slová, útržky pocitov pri formulácii niečoho, čo len tuším: Hypotézy – a imaginácia výtvarníka. Hypotézy vedcov – a – tušenie výtvarníka. Tušenie vedcov – a – básnivosť umelca. Básnivosť vedcov (!?) – a – umelcova „pravda“ (?) ...
Rudolf Sikora vybere a přečte něco ze svých textů ze 70. a 80. let, v nichž se zabývá lidskou existencí, vztahem umění a vědy, kosmologií, životním prostředím... tedy tématy, které dlouhodobě řeší i ve svých výtvarných dílech.

Po přednášce spojené s autorským čtením bude prostor pro otázky a diskusi.

11.10. 19:00 Fotograf festival v TD: Přednáška Rudolfa Sikory „Z idealistického zápisníka

tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons