english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Debata se členy skupiny Tot art (Nataľja Abalakova & Anatolij Žigalov)

TOTART pracují na svém projektu "Zkoumání podstaty umění ve vztahu k umění a životu" (TOTART) od konce 70. let.
Hlavním cílem projektu je pochopit umění, kritizovat ho prostřednictvím umění samotného a zkoumat hranice oddělující život a umění a možnosti a meze jejich přesahu.

Politické názory umělce však v žádném případě nejsou formovány jeho/jejími závazky vůči politické straně, ale především jeho/její tvůrčí prací a každou tvůrčí reakcí na výzvy dnešní doby.

V tomto souhlasíme s výrokem Jeana-Luca Godarda: "Netvořit politické umění, ale tvořit umění politicky", a transformovat feministický slogan: "Umění je politika."

2.10. 19:00 Debata se členy skupiny Tot art

tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Praha 2, CZ
www.tranzitdisplay.cz
www.tranzit.org 

Licence Creative Commons