english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Pavel Kořínek: Komiksové vyjednávání o paměti-od vzpomínání Vladka Spiegelmana k vyjednané trilogii O přibjehi

Nástup autobiografického komiksu v 70. a 80. letech s sebou přinesl i zvýšenou autorskou pozornost věnovanou reflektování vyjednané, nejrůznějšími způsoby sdílené a korigované osobní paměti.Tím, co spojuje Spiegelmanova Mause s biografickými bandes dessinées Emmanuela Guiberta (Alanova válka, Fotograf) či nedávno publikovanou trilogií O přibjehi tak může být i ono přiznané, v komiksových dílech přímo tematizované a komentované vyjednávání o podobě zaznamenaného: o osobních pamětech, jejich limitách a o jejich deformacích, jež si mnohdy vynucuje tužba po kohezním vyprávění.

Přednáška a studie se pokusí pojmenovat alespoň základní vlastnosti a charakterizační rysy takto vytvářených děl a skrze dílčí interpretační analýzu vybraných relevantních komiksů se pokusí nahlédnout i specifika takového paměťového vyjednávání mezi autorem díla a jeho "protagonistou".

23.5. 2013
19:00h


tranzitdisplay
Dittrichova 9/337, Praha 2 

Licence Creative Commons