english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Jiří Ševčík

předseda /

Jiří Ševčík je teoretik a profesor na Akademii výtvarných umění v Praze.

Jiří Ševčík se narodil v Československu v roce 1940. V letech 1962 -1965 byl mimo jiné šéfredaktorem časopisu Architektura ČSSR. Od roku 1966 do roku 1989 vyučoval v Ústavu teorie a dějin architektury pražské Fakulty architektury. V letech 1990 - 1993 byl hlavním kurátorem Galerie hlavního města Prahy a mezi lety 1993 – 1996 ředitelem sbírky moderního umění Národní galerie v Praze. Mezi lety 1996-2013 byl prorektorem Akademie výtvarných umění v Praze.V letech 1997-2014 vedl Vědecko-výzkumné pracoviště VVP AVU.

Licence Creative Commons