english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Artist in Residence 2011

tranzit - rezidenční pobyt /

tranzit.cz nabízí jeden tříměsíční pobyt v rámci programu "artist in residence" v Museumsquartier, Quartier 21 ve Vídni.
pobyt je určen umělcům, kurátorům, teoretikům a dalším profesionálům, pohybujícím se na současné umělecké scéně v České republice
---------------------------------------------
rezidenti mají k dispozici vlastní studio v prostoru Museumsquartier (tj. obytný a atelierový prostor, včetně veškerého nezbytného zázemí) pro více informací: http://quartier21.mqw.at/structure/)
---------------------------------------------
vybraný rezident obdrží měsíční stipendium ve výši 1050 euro
---------------------------------------------
z ČR bude na rok 2011 vybrán jeden rezident v termínu září – listopad 2011
---------------------------------------------
rezidenta/ku vybere komise složená z ředitelů iniciativ tranzit v ČR, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku
---------------------------------------------
žadatel by měl být připraven na skutečnost, že musí využít pobyt v jeho plné délce (tři měsíce)
---------------------------------------------

Artist in Residence 2011
tranzit - rezidenční pobyt

Museumsquartier, Quartier 21, Vídeň, Rakousko
přihláška:

prosíme žadatele, aby své přihlášky v anglickém jazyce odesílali v digitální podobě na emailovou adresu: tranzit_office@volny.cz
předmět emailu “mq 2011“
---------------------------------------------
přihláška by měla obsahovat:

1/ stručný motivační dopis

2/ dokumentaci - portfolio prací

3/ cv

email by neměl obsahovat více jak 3 přílohy o celkové velikosti do 6 MB

---------------------------------------------
Uzávěrka přihlášek pro rok 2011 je 25.4. 2011
--------------------------------------------

External Links
museumsquartier

 

Licence Creative Commons