english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Artist in Residence 2010

tranzit - residenční pobyt

Text Information/
Picture Gallery/

tranzit pobyty pro umělce a kurátory v MQ 21 ve Vídni pro rok 2010 obdrželi:

Filip Cenek
Tereza Velíková
Tomáš Dvořákkandidáty vybírala komise ve složení Vit Havranek (cz), Dora Hegyi (hu),
Boris Ondreička (sk), Georg Schoellhammer (at)

Tranzit děkuje všem žadatelům za jejich přihlášky a přeje mnoho úspěchů v jejich dalším profesionálním životě.
---------------------------------------------
Museumsquartier, Quartier 21, Vídeň, Rakousko
---------------------------------------------
tranzit nabízí šest dvouměsíčních rezidenčních pobytů v rámci programu "Artist in Residence" v Museumsquartier, Quartier 21 ve Vídni.

Pobyty jsou určeny umělcům, kurátorům, teoretikům a dalším profesionálům, pohybujícím se na současné umělecké scéně v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.
Délka pobytu je dva měsíce.
---------------------------------------------
rezidenti mají k dispozici vlastní studio (tj. obytný a atelierový prostor, včetně veškerého nezbytného zázemí) v prostoru museumsquartier
(více informací i fotografií naleznete na quartier21.mqw.at)
---------------------------------------------
vybraní rezidenti obdrží měsíčně stipendium ve výši 1050 euro
---------------------------------------------
Z ČR budou na rok 2010 vybráni dva rezidenti v termínech leden – únor a červenec - srpen
---------------------------------------------
rezidenty vybere komise složená z ředitelů tranzit.cz, tranzit.hu., tranzit.sk a tranzit.at
---------------------------------------------
žadatelé by měli být připraveni na skutečnost, že musí využít pobyt
v jeho plné délce (dva měsíce)

aktualizace 11.11.:
VYHLÁ� ENÍ vybraných residentů se posouvá o cca 3 týdny. Přihlášeným se tímto omlouváme za případné komplikace
přihláška:

přihláška by měla být v anglickém jazyce a měla by obsahovat:

1/ stručný motivační dopis,
vysvětlující důvody, proč umělec chce
pobývat a pracovat ve Vídni

2/ dokumentaci - portfolio prací

3/ cv

email by neměl obsahovat více jak 3 přílohy o celkové velikosti do 6 MB

Prosíme žadatele, aby své přihlášky odesílali v digitální podobě na emailovou adresu: tranzit_office@volny.cz, předmět emailu “mq 2010“

---------------------------------------------
Uzávěrka přihlášek na rok 2010 je 30.09. 2009
--------------------------------------------

External Links
museumsquartier

 

Licence Creative Commons